ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Moxifloxacin

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Μοξιφλοξασίνη σε διάλυμα για ενδοφλέβια έγχυση ενδείκνυται για τη θεραπεία της πνευμονίας της κοινότητας και των επιπλεγμένων λοιμώξεων του δέρματος και των δερματικών σχηματισμών οφειλόμενα σε ευαίσθητα στη μοξιφλοξασίνη βακτήρια σε ασθενείς στους οποίους απαιτείται εξ’ αρχής παρεντερική θεραπεία. Moxifloxacin 1,6mg/ml (400mg/250ml) (ως moxifloxacin hydrochloride).

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

17 Νοέμβρη 30, 55535, Πυλαία, Θεσσαλονίκη

ΤΗΛΕΦΩΝΟ:

+30 2310911982

FAX:

+30 2310911982