ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Neostigmine Metilsulfate

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Διάγνωση και θεραπεία της βαρείας μυασθένειας. Μετεγχειρητικός παραλυτικός ειλεός. Ατονία ουροδόχου κύστεως. Αναστροφή του μη αποπολωτικού νευρομυϊκού αποκλεισμού.

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

17 Νοέμβρη 30, 55535, Πυλαία, Θεσσαλονίκη

ΤΗΛΕΦΩΝΟ:

+30 2310911982
+30 2310911982 (FAX)