ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Flumazenil

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Η φλουμαζενίλη ενδείκνυται για την ολική ή μερική αναστροφή των κατευναστικών ενεργειών που ασκούν οι βενζοδιαζεπίνες στο κεντρικό νευρικό σύστημα. Θα πρέπει επομένως να χρησιμοποιείται στην αναισθησία και στις μονάδες εντατικής θεραπείας με τις ακόλουθες ενδείξεις:

Στην αναισθησία
- Διακοπή της γενικής αναισθησίας που είχε προκληθεί και διατηρηθεί με βενζοδιαζεπίνες σε νοσοκομειακούς ασθενείς.
- Αναστροφή της καταστολής που προκλήθηκε από τις βενζοδιαζεπίνες για σύντομες επεμβατικές τεχνικές, διαγνωστικές και θεραπευτικές, σε νοσοκομειακούς και εξωτερικούς ασθενείς.

Στις μονάδες εντατικής θεραπείας και στην αντιμετώπιση περιπτώσεων απώλειας της συνείδησης αγνώστου προέλευσης
- Η φλουμαζενίλη χρησιμοποιείται για τη διαφορική διάγνωση της δηλητηρίασης με βενζοδιαζεπίνες.
- Η φλουμαζενίλη μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για την ειδική αναστροφή των ενεργειών υπερβολικών δόσεων βενζοδιαζεπινών στο κεντρικό νευρικό σύστημα.

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

17 Νοέμβρη 30, 55535, Πυλαία, Θεσσαλονίκη

ΤΗΛΕΦΩΝΟ:

+30 2310911982
+30 2310911982 (FAX)