ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Ceftriaxone sodium

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Η κεφτριαξόνη ενδείκνυται για τη θεραπεία των ακόλουθων λοιμώξεων σε ενήλικες και παιδιά, συμπεριλαμβανομένων των νεογνών (από τη γέννηση):
- Βακτηριακή μηνιγγίτιδα
- Επίκτητη πνευμονία της κοινότητας
- Νοσοκομειακή επίκτητη πνευμονία
- Οξεία μέση ωτίτιδα
- Ενδοκοιλιακές λοιμώξεις
- Επιπλεγμένες ουρολοιµώξεις (συμπεριλαμβανομένης της πυελονεφρίτιδας)
- Λοιμώξεις των οστών και των αρθρώσεων
- Επιπλεγμένες λοιμώξεις του δέρματος και των μαλακών μορίων
- Γονόρροια
- Σύφιλη
- Βακτηριακή ενδοκαρδίτιδα

Η κεφτριαξόνη δύναται να χρησιμοποιηθεί:
- Για τη θεραπεία των οξέων παροξύνσεων της χρόνιας αποφρακτικής πνευμονοπάθειας στους ενήλικες.
- Για τη θεραπεία της διάχυτης μπορελίωσης του Lyme (πρώιμη [σταδίου ΙΙ] και όψιμη [σταδίου ΙΙΙ]) σε ενήλικες και παιδιά, συμπεριλαμβανομένων των νεογνών από ηλικία 15 ημερών.
- Για την προεγχειρητική προφύλαξη έναντι των λοιμώξεων της χειρουργικής θέσης.
- Για την αντιμετώπιση ουδετεροπενικών ασθενών με πυρετό, η οποία πιθανολογείται ότι οφείλεται σε βακτηριακή λοίμωξη.
- Για τη θεραπεία ασθενών με βακτηριαιμία, η οποία εμφανίζεται σε σχέση με, ή πιθανολογείται ότι σχετίζεται με, οποιαδήποτε από τις προαναφερθείσες λοιμώξεις.

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

17 Νοέμβρη 30, 55535, Πυλαία, Θεσσαλονίκη

ΤΗΛΕΦΩΝΟ:

+30 2310911982

FAX:

+30 2310911982